Ta strona używa ciasteczek. Kontynuacja przeglądania strony oznacza zgodę na ich używanie zgodnie z polityką prywatności.

Zgadzam się

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo!

Zawsze działamy zgodnie z prawem i dbamy o to, aby przekazywane Państwu informacje nie miały charakteru spamu i zawierały przydatny w życiu zawodowym przekaz. Jednym z elementów prawa jest ochrona danych osobowych i w ramach nowych przepisów, abyśmy mogli nadal pozostać w kontakcie, nałożony jest na nas obowiązek informacyjny:

25 maja 2018 roku weszło w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych z dn. 27.04.2016 r. (zwany dalej „RODO”). W związku z tym informujemy Państwa, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych jest Alma- color Sp. z o.o. (zwany dalej „Firmą”) z siedzibą w Gniewie przy ul. Krasickiego 8, 83-140 Gniew.

2. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez naszą firmę w celu utrzymywania kontaktu z Panem/Panią, jeżeli z Pana/Pani inicjatywy komunikuje się Pan/Pani z Firmą, na przykład wysyłając e-mail lub wiadomość poprzez media społecznościowe, zostawiając wizytówkę, itp.

3. Przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa powyżej, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 RODO i wynika z prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Firmę.

4. Dane osobowe, które uzyskaliśmy na podstawie Pana/Pani zgody będą przetwarzane przez czas prowadzenia działalności przez Firmę, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które świadczą usługi niezbędne dla prowadzenia działalności przez firmę, tj. firmom świadczącym usługi hostingu, usługi bezpieczeństwa danych, usługi prawne bądź księgowe.

Nasza Firma nie stosuje profilowania danych w myśl art. 4 pkt 4 RODO. Twoje dane nie będą też przekazywane przez Firmę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

6. Ma Pan/Pani prawo żądania od Firmy dostępu do swoich danych, oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania do tej pory. Cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych można dokonać między innymi klikając/wpisując na odpowiedni link we wiadomości, którą otrzymuje Pan/Pani od Firmy (na samym dole wiadomości) albo kontaktując się z nami na adres almacolor@almacolor.pl

7. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani skarga do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.


 

Z poważaniem,


 

Dariusz Okoński

Prezes Zarządu