Ta strona używa ciasteczek. Kontynuacja przeglądania strony oznacza zgodę na ich używanie zgodnie z polityką prywatności.

Zgadzam się

Antykorozyjne systemy malarskie w budownictwie

04.01.2023

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z końcem 2020 roku powłoki malarskie stanowiące zabezpieczenie antykorozyjne podlegają specjalnym przepisom Krajowej Ocenie Technicznej (KOT). Zgodnie z tym przepisem powłoka malarska lub system malarski podlega ocenie właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany. Krajowa ocena techniczna stanowi podstawę do wystawienia krajowej deklaracji właściwości użytkowych (KDWU). Aby system malarski spełniał wytyczne KOT musi zostać przebadany w licencjonowanym laboratorium pod kątem odporności antykorozyjnej. Takie badania prowadzi się w specjalnych komorach starzeniowych, w których imituje się warunki atmosferyczne. Dzięki temu można w specjalnie wytworzonym klimacie przyspieszyć procesy wpływające na korozję stali i przewidywać jak długo dany system powłokowy spełni swoje właściwości odpornościowe.

 

Firma ALMA-COLOR od wielu lat specjalizuje się w tworzeniu, badaniu i produkcji specjalistycznych systemów powłokowych, których zadaniem jest ochrona konstrukcji stalowych przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych i nie tylko. W swojej ofercie posiada szereg systemów antykorozyjnych spełniających wytyczne przedstawione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa na podstawie, którego otrzymuje się Krajową Ocenę Techniczną.

 

W ofercie posiada kilka systemów powłokowych w zależności od stopnia odporności jak i rodzajów stosowanych farb. Można znaleźć systemy przeznaczone zarówno do renowacji jak i powlekania nowo produkowanych konstrukcji stalowych.

 

Pierwszy zestaw systemów ALMA COLOR 1/I składa się z produktów jednoskładnikowych, które można aplikować na podłoże przygotowanie do stopnia czystości Sa2½ lub w przypadku renowacji do stopnia Sa2 i St3. Najprostszym zestawem jest system oparty o GRUNTOEMALIĘ ALKIDOWĄ. Drugim zestawem opartym również o produkty jednoskładnikowe jest system składający się z gruntu alkidowego ALMAKOR COMBI i nawierzchni ALMALUX. Oba systemy przy minimalnej grubości 120 µm wytrzymują kategorie korozyjności C3-L.

 

Drugi zestaw systemów ALMA COLOR 1/II składa się z produktów dwuskładnikowych, które można aplikować na podłoże o czystości Sa2½ lub w przypadku renowacji do stopnia Sa2 lub St3. Zestaw jest oparty o system dwuskładnikowego gruntu epoksydowego ALMADUR UNIVERSAL PRIMER i nawierzchnię poliuretanową ALMAPUR PROTECT 10+1. Przy minimalnej grubości 140 µm oczekiwany okres trwałości to C4-M.

 

Trzeci zestaw systemów ALMA COLOR 1/III składa się z produktów dwuskładnikowych, które można aplikować na podłoże o czystości Sa2½ lub w przypadku renowacji do stopnia Sa2 lub St3. Najprostszym zestawem jest system oparty o dwuskładnikową gruntoemalię poliuretanową ALMAPUR PROTECT 10+1. Przy minimalnej grubości 120 µm oczekiwany okres trwałości to C3-M.

 

Czwarty zestaw systemów ALMA COLOR 1/IV składa się z produktów dwuskładnikowych, które można aplikować na podłoże o czystości Sa2½ lub w przypadku renowacji do stopnia Sa2 lub St3. Zestaw jest oparty o system dwuskładnikowego gruntu epoksydowego ALMARUST, międzywarstwy epoksydowej ALMADUR UNIVERSAL PRIMER i nawierzchni poliuretanowej ALMAPUR 4,5+1. Przy minimalnej grubości 240 µm oczekiwany okres trwałości to C4-H.

 

Piąty zestaw systemów ALMA COLOR 1/V składa się z produktów dwuskładnikowych, które można aplikować na podłoże o czystości Sa2½. Zestaw jest oparty o system dwuskładnikowego gruntu epoksydowego ALMAZINC, międzywarstwy epoksydowej ALMADUR UNIVERSAL PRIMER i nawierzchni poliuretanowej ALMAPUR 4,5+1. Przy minimalnej grubości 240 µm oczekiwany okres trwałości to C5-H.

 

Szósty zestaw systemów ALMA COLOR 1/VI składa się z produktów dwuskładnikowych, które można aplikować na podłoże poddane metalizacji natryskowej. Zestaw jest oparty o system dwuskładnikowego gruntu epoksydowego ALMARUST, międzywarstwy epoksydowej ALMADUR UNIVERSAL PRIMER i nawierzchni poliuretanowej ALMAPUR 4,5+1. Przy minimalnej grubości 180 µm oczekiwany okres trwałości to C5-H.

 

Szerokość oferty systemów lakierniczych wynika z różnorodności zastosowania konstrukcji stalowych w budownictwie inwestycyjnym. W zależności od przeznaczenia danej konstrukcji oraz środowiska pracy dobiera się system o odpowiednio wyższej lub niższej odporności. Przy niższych kategoriach korozyjności można zastosować tańsze produkty jednoskładnikowe. Przy konstrukcjach eksploatowanych w trudnych warunkach lub na terenie zakładów chemicznych należy stosować mocne zestawy bazujące na produktach dwuskładnikowych lub system aplikowany na metalizację natryskową gdzie sama metalizacja daje już wysokie zabezpieczenie antykorozyjne. Decyzje o zastosowaniu odpowiedniego systemu lakierniczego podejmuje konstruktor lub korzysta się z wiedzy i doświadczenia technologów i laboratorium ALMA COLOR.